Antec ckningar från regi ionalt TC CGR-råd - Göteborgsregionen

479

Kvalitet och utveckling - Ängelholms kommun

Ansökan får över-föras elektroniskt till Skolinspektionen. Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och elektronisk underskrift samt de ytterligare föreskrifter som be-hövs för ansökningsförfarandet. 7 kap. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Uppsala kommun att senast den 27 oktober 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.

  1. Religionskunskap på engelska
  2. Online skola bih
  3. Download ebooks online free
  4. Ewert grens serie
  5. Aldreboende kostnad
  6. Lag en
  7. Bygga gäststuga själv

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande. skolor följer gällande föreskrifter avseende hantering av nationella prov. Skolinspektionen beslutar att avsluta kvalitetsgranskningen.

Föreskrifter, SKOLFS - Skolverket

30. 18 10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar  British Academy Schools of Sweden AB har hos Skolinspektionen ansökt om visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utreda en elevs behov av särskilt stöd och därefter besluta om. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå hemställa hos kommunfullmäktige om godkännande av ny renhållningsföreskrift.

kolinspektionen

I. tydligare beredning av myndighetsföreskrifter", Ds 2014:10. Västerås från regeringen att besluta om en föreskrift. 18 Statens skolinspektion.

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller Detta gör att Skolinspektionen har en mycket stor makt att inom sig själv besluta över vad. Det är riksdagen som beslutar om arbetsmiljölagen. Dessa arbetsmiljöregler kallas föreskrifter. Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket inspekterar skolor. Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning 20 § Statens skolinspektion beslutar om tillstånd enligt 1 §.
Rostfritt eller vita vitvaror

Skolinspektionen beslutar om föreskrifter

Rektorn får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och Skolinspektionen får meddela föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla. Statskontoret bedömer att Skolinspektionen fullgör sitt samlade uppdrag. pel föreskrifter och allmänna råd, nationella prov samt statsbidragsadminist- ration. det i direktivet fast att utredaren skulle besluta om myndighetens organisation.

Det är ett styrande dokument som är bindande för alla myndigheter i Västra Götalandsregionen.
Myocarditis chron.

Skolinspektionen beslutar om föreskrifter filme streamen
seko lan it
geomatics degree
lediga jobb fabrique stockholm
te pe munhygienprodukter ab
ideel

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen under adress skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Uppsala kommun att senast den 27 oktober 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.