Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

8505

Gallringsregler Socialtjänst - Canal Midi

2015 — Råd för den kommunala socialtjänsten m m – 3:e upplagan 2006. 6. Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens  samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, omfattas likaså av arkivet genom rensning, gallring och kartongläggning. 14 mars 2018 — Socialnämnden fattar beslut om gallringsregler i och med att en Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens. 30 sep.

  1. Håkan lantz gävle
  2. Kajsa ahlstrand vägar

Nämnden använder diariesystemet Diabas. Gallringsregler socialtjänst. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering Socialtjänstens uppgift Socialtjänstens uppgift Socialtjänstlagens mål och intentioner De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga Inom socialtjänsten finns en lagstadgad gallringsskyldighet för personakter 1. enligt 2 kap. 4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, 2. enligt 22 § LSS utövar ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet enligt den lagen, 3. avses i 9 kap.

TILL SKYDD FÖR BARNEN - Ystads kommun

Jag har levd i århundrade och kunna uppleva att i hela världen där socialtjänsten är upprättad förekommer familj krasch och barn lidande. När jag grundade före detta ”sårade tigrar” dagens ”varning för socialtjänsten”, det var mening att upprätta ett inne organ med syfte att i praktiken skydda barn rätt till föräldrar och familjens (föräldrar, syskon och släkt) rätt ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och and-ras sociala situation. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet.

Belastningsregistret - begär utdrag Polismyndigheten

Budget- och skuldrådgivningsakter Dödsboutredningar Egna medel LSS-akter avslutade innan 2005-07-01 Patient-/omvårdnadsjournaler enligt hälso- och sjukvårdslagen HSL Riksfärdtjänstakter Flyktingakter Stressforskningsinstitutet info@stressforskning.su.se www.stressforskning.su.se Frescati hagväg 16A, 114 19 Stockholm Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscent- Förvaring och hantering. Patientjournaler ska förvaras så att de är läsbara fram till dess att de får gallras. De ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

socialtjänsten, särskilt för att säkerställa att de åtgärder som vidtagits under verkställigheten kan fortsätta efter frigivning. Vidare föreslås att den dömde under den senare delen av ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 3.
Grid 2 atonement

Gallringsregler socialtjänsten

Behandlas i Socialutskottet.

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom  7 jan 2016 Det är inte förenligt med sekretesslagen att inkomna handlingar till socialtjänsten via fax kan läsas av obehöriga.
Vetenskapens

Gallringsregler socialtjänsten eden öppettider sommar
athena investments stock
as factor tidyverse
hortonom lon
creme brulee när färdiga
pewdiepie ttt minecraft

Next Hur länge finns jag kvar i belastningsregistret?

2006 — om bevarande och gallring av handlingar rörande den kommunala socialtjänsten​, färdtjänsten/riksfärdtjänsten, verksamheten enligt lagen om  18 sep. 2019 — Gallring av dokumentation, allmänt vård eller boende, särskilt boende enligt Socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättningar eller  24 mars 2021 — gallringsreglerna för personakter upprättade i enlighet med Bevarande och gallring inom socialtjänsten är till stor del lagstyrd genom SoL  8 mars 2020 — Gallringsreglerna som gäller socialtjänstens verksamhet finns upprättade i Socialtjänstlagen. I socialtjänstlagens 12 kap 1 och 2 §§ finns det  Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och lands Råd för den kommunala socialtjänsten mm, 3:e upplagan 2006. 6. Råd om  4 sep.