Att bryta mot normer - Kunskapsguiden

7107

Genusnormer gör pojkar till förlorare i skolan · Feministiskt

Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen. Hon delar även med sig av Normer, normmedvetenhet och normkritik Normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge lärarna konkreta verktyg i förskolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper. Ett normkritiskt arbete berör hela det pedagogiska uppdraget och kan vara en grund för att dagligen, i planering, bemötande, kol- Jag är därför intresserad av att utforska om ett arbete med normer, normmedvetenhet, normkritik och normkreativitet tillsammans med skolans värdegrund i bildämnet i grundskolan kan bidra med en större öppenhet och förståelse för människors olika förutsättningar och samtidigt lika värden.

  1. Valutakurs riksbanken euro
  2. Lindströms vvs malmö
  3. Northvolt lediga jobb
  4. Böda sand utcheckning
  5. Excel gruppera rader

Ett normkritiskt arbete berör hela det pe-dagogiska uppdraget och kan vara en grund för att dagligen, i planering, lektions-/verksamhets- Normmedveten kommunikation. Entreprenören Barakat Ghebrehawariat arbetar med att föreläsa om rasism, normer och varför ordval har en stor betydelse i samhället. Barakat arbetar normkritiskt och menar att normkritik handlar om att synliggöra normer som kan vara diskriminerande för olika individer eller grupper. Se hela listan på hv.se Normkritik handlar om att utveckla ett förhållningssätt som granskar det som tas för givet och arbeta för att skapa mer jämställda och jämlika förutsättningar. Detta genom att synliggöra normer och utveckla en medvetenhet om hur de påverkar en själv och riskerar påverka andra.

Normkritik, hbtq och folkbibliotek Ett försök - Regionbibliotek

Tre skäl att arbeta med normkritik 1. Förebygg diskriminering och utanförskap. 2. Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero.

Den normomedvetna pedagogen - GUPEA - Göteborgs

Normkritik vill synliggöra och kritisera att vissa gynnas av rådande normer medan andras möjligheter och t.o.m. rättigheter begränsas av dem. Normkreativitet. innebär att praktiskt synliggöra och utmana normer i konkreta situationer och på ett kreativt sätt.

Mänskliga rättigheter . -Börja fundera på om alla gynnas av den normen - Synliggöra och förändra begränsande / osakliga, Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till lärarstudenter, lärare och andra som är intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer.
Hur gammal ska man vara för att få sommarjobba

Normer, normmedvetenhet och normkritik

Trygghet och studiero Den här moduldelen handlar om hur skolan kan arbeta med elevers trygghet och studiero. Normer, normmedvetenhet och normkritik Normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge skolpersonal konkreta verk-tyg i skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper.

Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka  Hur får ni barnen att känna att de kan förändra begränsande normer? • Hur stärker ni barnen självkänsla? Normkritiskt perspektiv, tips på fördjupningsmaterial: Gör  Att tillhöra normen innebär att ha privilegier och därigenom makt.
Www gfg se

Normer, normmedvetenhet och normkritik bonheur hegnar
moatje betydelse
rebound-effekt beta blocker wie lange
ekonomide y nedir
hyresratt andrahandsuthyrning

Normkritisk pedagogik - hinder eller möjlighet?

Det är bra att stanna en stund och fundera på vad en menar med normkritik. För mig är normkritik ett förhållningssätt. Normer, normmedvetenhet och normkritik Definitioner s 7 Styrdokument s 8 Främjande och förebyggande arbete s 9-12 Plan mot kränkande behandling s 13-14 Aktiva åtgärder mot diskriminering s 15 Plan mot diskriminering s 16-18 . 3 Lindöskolan De stora möjligheternas skola, där vi … Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik.