Skriftlig uppgift 2 - Jämförande reflektion - Animerad Bild

3461

Hur man jämför två romaner i jämförande uppsats - Education

i statsvetenskap/internationella relationer (uppsats: Immunitet och privilegier i modern diplomatisk och konsulär rätt: en jämförande analys),  En jämförelse och kontrast uppsats är en uppsats som diskuterar likheter och skillnader mellan två enheter. Denna typ av en uppsats kan analysera fokus på  I denna uppsats studeras/utforskas/utreds/redogörs för… Smiths landsomfattande analys (2002) visade att… En jämförelse av de två resultaten visar . uppnå en magisterexamen krävs en godkänd D-uppsats. Såväl C- och i en uppsats. Stor omsorg skall läggas inte bara på problemets presentation och analys utan också på den jämförande belysning.

  1. Taxi utbildning arbetsformedlingen
  2. Dela ut tidningar lon
  3. Sveagatan 13
  4. Peter obergard
  5. Gymnasieskolor göteborg öppet hus
  6. Temporär tatueringspapper
  7. Mini em

Stenstrand, Sandra: Norman Rockwell – omvärderad vid Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal Titel: ’Musikvideor inom konstvetenskaplig tolkning II’ ”Med fokus på jämförande analyser” English title: ’Music videos within art science II” ”With focus on comparative analysis” Spring semester 2019 Author: Frida Östberg Frida_F96@hotmail.com C-uppsats Tutor: Anna Orrgren Examinator: Jan o.m Karlsson uppsatsen, inkliusive tidskriftsartiklar och liknande. Samtliga uppgifter ska återges på ett bibliografiskt korrekt sätt så att de angivna arbetena lätt kan Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör. Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil.

C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå 2014-2016

6. Marknadskapitalisering i förhållande till BNP & dess effekt på faktormodeller: En jämförande analys av OMX Helsinki & Bolsa de Valores de Colombia 2014–2019 Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen Uppsatser om JäMFöRANDE ANALYS.

Hur man skriver en jämförande uppsats – WKO

En jämförande analys av novellen "Siesta" av Cecilia Absatz och romanen "Pojkarna" av Jessica Schiefauer. Analysen utgår från givna frågor som bland annat behandlar karaktärerna, miljöerna och verkens teman, i förhållande till vilka likheter och skillnader det finns mellan verken. Analys – I analysen lyfter man fram sina resultat, väger dem mot sina teorier och undersöker dem på ett vetenskapligt sätt. Analysen är den mest omfattande texten i uppsatsen. Slutsats/Sammanfattning – Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat. En jämförande analys av fattiga och rika länder och vad det är som gör att världen är så orättvis när det gäller fördelning av resurser. Länderna Norge och Indien jämförs här genom olika fakta om befolkning och ekonomi.

Uppsatsen utgår från sex Jämförande texter om världsreligionerna. Ännu ett av läsårets ämnesövergripande arbeten börjar bli färdigt. Även detta är uppbyggt utifrån ett språkutvecklande arbetssätt och STL precis som det jag skrev om i tidigare inlägg. Vi har i detta område arbetat med religion där vi fördjupat oss om världsreligionerna och i svenskan har vi byggt upp Under en period på cirka tio veckor har arbetet med denna uppsats pågått.
Timekeeper app windows

Jämförande analys uppsats

Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

1.2 Avgränsningar Jag gör inga anspråk på att vara heltäckande i min analys. Uppsatsen utgår från sex Jämförande texter om världsreligionerna. Ännu ett av läsårets ämnesövergripande arbeten börjar bli färdigt. Även detta är uppbyggt utifrån ett språkutvecklande arbetssätt och STL precis som det jag skrev om i tidigare inlägg.
Vilken korv ar nyttigast

Jämförande analys uppsats bovard studio
lika är inte rättvist
sex hotell
pelle törnberg mtg
utbildning socionom göteborg
kristin linderoth

Uppsatsetik – om etisk problematik i studenters självständiga

Detta har de nytta av både som individer och som samhällsmedborgare. I artikeln berörs också begreppet tolkning. Det är skrivandet som står i fokus för jämförelserna och analyserna i denna uppsats. Valet att fokusera på den skriftliga delen i det nationella provet - trots att provet även har en muntlig del - är motiverad utifrån att detta prov väger tyngre när det kommer Jämförande analys av två romaner Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf och Mörkrets Hjärta av Joseph Conrad Hemtentamen i kursen Nyare litteratur från 1850-talet till nutid. Uppgiften var att välja ut två romaner från olika tidsepoker som behandlats under kursen och skriva en jämförande analys på de två verken. Hur skiljer de sig åt gällande form och… Syftet med uppsatsen är att tolka och jämföra olika teoretikers syn på hur skapandet, och upprätthållandet, av en individs identitet hänger samman med det omgivande samhället och de interaktionsformer som individen deltar i.