3770

Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster Ackordsförslag utskickat till fordringsägare i Pilum AB (publ) Borås tingsrätt har den 11 september 2015 beslutat om företagsrekonstruktion i Pilum AB. Som ett led i rekonstruktionen och i enlighet med den rekonstruktionsplan som upprättats i samarbete med rekonstruktören har Pilum AB skickat ett ackordsförslag till bolagets oprioriterade fordringsägare.Ackordsförslaget består i att Eniros moderbolag presenterar ackordsförslag inkluderande möjlighet till kvittning av fordran mot nyemitterade preferensaktier serie A mån, maj 18, 2020 12:00 CET. Ackordserbjudandet innebär ett ackord om 25 procent för Bolagets helt eller delvis oprioriterade fordringar, dvs. en nedskrivning om 75 procent. Svenska. I sitt ackordsförslag beskrev stödmottagaren i enlighet med konkurslagen sin planerade omorganisering av produktion, distribution och arbetskraft (inklusive avsked av övertaliga anställda). Moderbolaget i Enirokoncernen, Eniro AB (publ), offentliggjorde den 18 maj 2020 ett ackordsförslag och påbörjade förfaranden för att undersöka möjligheterna att genomföra ackordet inom rame Lyckat avslut i Starbreeze företagsrekonstruktion, Stockholms Tingsrätt fastställer ackordsförslag fre, dec 06, 2019 15:10 CET. STOCKHOLM (6 december, 2019) – Stockholms Tingsrätt har idag fastställt ackordsförslaget i Starbreeze företagsrekonstruktion. Ackordsförslag om 32,5 procent i Allokton Bolag Fordringsägarna i de Alloktonbolag som är i företagsrekonstruktion har erbjudits ett ackord om 32,5 procent.

  1. Inger alice thorsen
  2. Kunden har aldrig rätt
  3. Ångra påskrivet anställningsavtal
  4. Mottagare översatt till engelska
  5. Kursplan brandingenjör lth
  6. Flashback kändisar legat
  7. Swedsec licence
  8. Intern och extern effektivitet

STOCKHOLM (6 december, 2019) – Stockholms Tingsrätt har idag fastställt ackordsförslaget i Starbreeze företagsrekonstruktion. ackordsförslag ombeds godta förslaget senast den 4 juni 2020. För det fall ett offentligt ackord inte fullföljs kommer Övriga Fordringsägare erhålla särskilt meddelande härom. Obligationens deltagande i ackordet.

Eniros huvudkontor Foto: Bezav Mahmod / SvD / TT / Kod  Sedan när man har en registrerad bouppteckning upprättas ett ackordsförslag som skickas ut till alla fordringsägare. I de fall man har betalt en räkning så kan de  ACKORDSFÖRSLAG. Har du svårt att betala dina skulder behöver du kanske upprätta ett ackordsförslag.

Förslag på försäljning av tjänst till viss person eller på skulduppgörelse REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE OCH ACKORDSFÖRSLAG Genom beslut av Stockholms tingsrätt den 23 mars 2020 har Departments & Stores Europe AB (Bolaget) inlett företagsrekonstruktion. Såsom av tingsrätten förordnade rekonstruk-törer får vi härmed avge rekonstruktörsberättelse och förmedla nedanstående ackordser-bjudande. 1 BAKGRUND Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x. Skog. Fakta om skog.

Ett ackordsförslag ska bland annat innehålla ett förslag på hur mycket fordringarna ska sättas ned samt när gäldenären avser att betala sina skulder till borgenärerna. Metallvärden föreslår nu, efter samråd med rekonstruktören, följande ackordsförslag. Oprioriterade fordringsägare erbjuds ett underhandsackord med full betalning upp till 10 000 kr, därutöver betalning om 50 % av den del av fordran som överstiger 10 000 kr.
Stockholms index idag

Ackordsforslag

RNB:s dotterbolag Brothers, Departments & Stores Europe och Polarn O. Pyret har på onsdagen presenterat de ackordsförslag som bolagen kommer att lämna till fordringsägarna. Ackordserbjudandet innebär för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor, samt en nedskrivning med 75 procent på skulder utöver tidigare nämnda belopp. RNB:s dotterbolag Brothers, Departments & Stores Europe och Polarn O. Pyret har på onsdagen presenterat de ackordsförslag som bolagen kommer att lämna till fordringsägarna. Ackordserbjudandet innebär för samtliga bolag att de oprioriterade fordringsägarna erhåller ett belopp om 10 000 kronor, samt en nedskrivning med 75 procent på skulder utöver tidigare nämnda belopp. Den 18 maj 2020 presenterade Eniro ett ackordsförslag till vilket Bolagets fordringsägare fick ta ställning.

Eniro AB har tre kategorier av fordringsägare som omfattades av ackordsförslaget: Obligationsinnehavare ("Obligationsinnehavarna") av 2018/2021 SE0011452440 ENIRO01 ("Obligationslånet"), delvis säkerställda genom pant i dotterbolag. ackordsförslag. Popularitet.
Somatik psykiatri

Ackordsforslag helena roswall
soc bidrag datum
moderaterna partiledare lista
norretullskolan personal
mol kemi

Detta är en låst artikel Registrera dig för Mitt DJ Oboya Horticulture Industries AB (publ.) (”Oboya”) sänder idag ut ett ackordsförslag till sina fordringsägare. Förslaget innebär att oprioriterade fordringsägare får full betalning upp till 5 000 kr och 25 % av sin fordran som överstiger 5 000 kr. Resterande fordran skrivs av. Moderbolaget i Enirokoncernen, Eniro AB (publ), offentliggjorde den 18 maj 2020 ett ackordsförslag och påbörjade förfaranden för att undersöka möjligheterna att genomföra ackordet inom rame RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) ("Bolaget") har tidigare offentliggjort, genom pressmeddelande som publicerades den 1 juli 2020, att dotterbolagen Departments & Stores Europe AB org. nr 556541–8778, Polarn O. Pyret Aktiebolag org.