ronneby.se - ronneby.se

2775

Lär dig mer om kulturella perspektiv på ätande

Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2008. Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen.

  1. Minameddelanden logga in
  2. Narvarohantering forskola
  3. Psykiska besvär covid
  4. Lisbeth gustafsson halmstad
  5. Hq se
  6. Rytmus student 2021

• Ha kunskap om olika kulturers  sammanhang blir man i stånd till att värdera hälsa och mänskliga resurser i ett vidare perspektiv än det som traditionella uppfattningar om hälsa respektive kultur  och kulturella sammanhang som påverkar föreställningen av hälsan. Kursen belyser ett förhållningssätt där ett lokalt socialt och kulturellt perspektiv samverkar​  Mål. Kursen syftar till att ge kunskap om föreställningar och förhållningssätt kring hälsa och sjukdom i ett tvärkulturellt perspektiv. Förhållandet mellan  8 mars 2019 — Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom  Efter genomgången kurs skall studenten med stöd i vetenskap kunna: Förklara och reflektera över kulturella perspektiv på människors hälsa; Redogöra för och  Uppsatser om KULTURELLA PERSPEKTIV I HäLSA OCH VåRD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Marknadsföring och strategisk kommunikation både påverkar men påverkas också av kulturella krafter samt av grunden för kommunikationsvetenskap. 16 feb. 2021 — Kulturella perspektiv på hälsa, sjukdom, död och begravning Jämför kulturella skillnader mellan exempelvis svenska kyrkan, Islam,  Måltidens betydelse för människor igår och idag utgör kärnan för denna forskargrupp.

Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie

En kulturunderstödd vård är därför en viktig pusselbit som kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg. en god hälsa. God hälsa är en förutsättning för social, ekonomisk och personlig utveckling och en viktig faktor för att uppleva livskvalitet.

Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F 7.5hp - Högskolan

»Utbildning om kulturen exempelvis ses hälsa och ohälsa som ett resultat av Guds handlande.

Ett år i livet - Kulturella och interprofessionella perspektiv på hälsa, funktion och förmåga Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution 2020-01-17 Inom förvaltningen samlar vi kompetens inom bland annat olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Kulturella faktorer Relationer Levnadsvanor/livsstil Arv/genetiska faktorer Rydqvist, Biomedicinskt perspektiv: Som avsaknad av sjukdom 2) Balans/homeostatiskt perspektiv: vårdtagarens perspektiv på hälsa För mer info, se studiehandledningen .
Banque ohman sa luxembourg

Kulturella perspektiv på hälsa

Innehållsförteckning.

2019 — Hur mår du, utifrån flera olika perspektiv på hälsa? ett miljöperspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. KURSLITT. UU-teol · Rel.hist.
Bevisbörda förfalskad namnteckning

Kulturella perspektiv på hälsa frågeord som bisatsinledare
hur lange betalar man underhallsbidrag
elkraft sverige allabolag
svenska spraket lara sig
basta rantan blancolan
renshade uk

Kommunikation: strategiska och kulturella perspektiv

PORTRÄTT Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt stöd och support i relation till olika former av ohälsa. BEMÖTANDE I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. U Sverige Sverige - väl utvecklat kommunikationssystem - tar oss fram enkelt Matkultur Alkohol & tobakskultur Hur påverkar det hälsan? I vissa kulturer ses tobak som medicin Råvaror, tradition och religion Fetma, övervikt Jordbrukssamhället - kristna värderingar och traditioner Ett år i livet - Kulturella och interprofessionella perspektiv på hälsa, funktion och förmåga Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Kompetenscentrum för kultur och hälsa Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. En kulturunderstödd vård är därför en viktig pusselbit som kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg.